top of page
Search

Innbjóðing til seminar

Kom á online seminar um teknmál í norðalondum. Tiltakið er mikudagin 1. desember undir heitinum „Från ord till handling“. Tiltakið er ókeypis, men tað er neyðugt at melda til áðrenn 26. november.


Tú kanst lesa meir um tiltakið niðanfyri.


Innbjóðing á svenskum:

Du är inbjuden till det digitala seminariet Från ord till handling, som handlar om barns tillgång till teckenspråk i Norden, onsdagen den 1 december 2021. Nordiska ministerrådets strategi är att ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.” Andra viktiga politikområden i det nordiska samarbetet är funktionsnedsättning och språk. I Deklaration om nordisk språkpolitik har de nordiska teckenspråken en speciell ställning. Vilka möjligheter har barn och unga i Norden att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att nordiska länder har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken har inte alla barn och unga tillgång till teckenspråket. Vad beror detta på? Är lagstiftningen alltför fokuserad på barnens individuella rättigheter och bortser från att språk används i kollektiva sammanhang? Var finns språkmiljöerna där teckenspråken kan utvecklas? Hur går vi från ord till handling? På seminariet kommer professor Hilde Haualand vid OsloMet Storbyuniversitetet berätta vad forskningen säger om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Därefter kommer en panel bestående av representanter för forskning, språkvetenskap, myndigheter, undervisning och föräldrar att diskutera ämnet barn och ungas tillgång till teckenspråk. Moderator är Paal Richard Peterson vid Døves Media i Norge. Seminariet hålls via Zoom onsdagen den 1 december kl. 14–15.30 CET (skandinavisk tid) och är kostnadsfri. Seminariet tolkas till fem teckenspråk (danskt, finskt, isländskt, norskt och svenskt) samt engelska. Sista anmälningsdag är fredagen den 26 november. Anmälan görs på denna sida. En länk till seminariet skickas till dem som anmält sig. Program: 14.00 Inledning av Nordiska teckenspråksnätverket. 14.10 Vad säger forskningen om barns tillgång till teckenspråk. Professor Hilde Hauland, OsloMet. 14.40 Kort paus 14.50 Paneldiskussion 15.30 Avslutning Arrangör är Nordiska teckenspråksnätverket, som består av representanter som är knutna till nordiska språknämnder och dövförbund. Läs mer på bloggen Nordiska teckenspråk. Välkommen! Nordiska teckenspråksnätverket

Innbjóðing á enskum:

Greetings, We cordially invite you to the digital seminar From Words to Action on Wednesday 1 December 2021. The topic of the seminar is children's access to sign language in the Nordic countries. The Nordic Council of Ministers' strategy is that "The Nordic region should be the best place in the world for children and young people". Other important policy areas in Nordic co-operation are disability and language. In the Declaration on a Nordic Language Policy, the Nordic sign languages ​​have a special position. What opportunities do children and young people in the Nordic countries have to learn, develop and use the national sign languages? Despite the fact that Nordic countries have laws that protect the Nordic sign languages, not all children and young people have access to sign language. What is the reason for this? Is the legislation too focused on the individual rights of children and disregard the collective nature of the language? Where are the language environments where sign languages ​​can be developed? How do we go from words to action? At the seminar, Professor Hilde Haualand at OsloMet, Oslo Metropolitan University, will talk about what research says about children’s and young people's access to sign language in the Nordic countries. After that, a panel consisting of representatives of research, linguistics, authorities, education and parents will discuss the subject. Paal Richard Peterson at Døves Media in Norway acts as moderator of the seminar. The seminar will be held via Zoom on Wednesday 1 December at 14.00–15.30 CET (Scandinavian time) and is free of charge. The seminar is interpreted into five sign languages ​​(Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish) and English. The last day to register is Friday 26 November 2021 (link to registration). A link to the seminar will be sent to those who have registered. Program: 14.00 Introduction, the Network of Nordic Sign Languages.14.10 What does research say about children's access to sign language? Professor Hilde Hauland, OsloMet. 14.40 Short break 14.50 Panel discussion 15.30 Closing The seminar is organized by the Network of Nordic Sign Languages. The network consists of representatives who are affiliated with Nordic language committees and deaf associations. Read more about network’s activities on its blog Nordiska teckenspråk. We are looking forward to see you in the seminar! On behalf of the Network of Nordic Sign Languages Leena Savolainen
190 views0 comments

Comments


bottom of page